(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)


Bij
LUCA
Luca Vertriebs GmbH
Berliner Allee 65
64295 Darmstadt

Fax: +49 (0)6151 3975 111
of per e-mail naar: info@myluca.de

 

Ik/wij (*) herroep/herroep hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

 

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

 

- Naam van de consument(en)

 

- Adres van de consument(en)

 

- Handtekening van de consument(en) (alleen bij papieren kennisgeving)

 

- Datum

 

__________________
(*) Schrap wat niet van toepassing is.